دومین  نشست کتابخوان کتابخانه عمومی قائمیه درمورخ 20/04/1395 درساعت 10صبح درمحل کتابخانه عمومی قائمیه  باحضور 25نفر ازاعضای سه کتابخانه عمومی قائمیه ، فرهنگسرای انقلاب ، امیرحسین فردی و مسولین سه کتابخانه برگزارگردید.دراین نشست 6کتاب معرفیی گردید.
1- آقای حیدرایروانی  : فلسفه واسرار احکم
2- بی بی فاطمه رضوی    : کتاب خاک های نرم کوشک
3- سرکارخانم عفت ریش سفیدان : بانوی عرشی
4- عرت آشنا : رمان خوشه های رنج
5- حلیمه سبزه بین : مشکلات را شکلات کنیم
6- هاجر مرادیان : من زنده ام

منبع : وب نوشت کتابخانه قائمیه مشهد |دومین نشست کتابخانه ای کتابخانه
برچسب ها : کتابخانه ,عمومی ,کتابخانه عمومی ,عمومی قائمیه ,کتابخانه عمومی قائمیه